Uletěl Orlovi

Pomíjivá píseň

 

Budař/Budař

 

1. stokrát se bojíš                   2/4 Am / G7 / Cdim Am / G /                   

a tisíckrát s očima dokořán

stojíš a nevíš skoro nic             / Am E / Am /

 

2. astokrát se směješ                2/4 Am / G7 / Cdim Am / G /

až břicho se ti slastně chvěje 

a přeješ si  být úplně šťastná         / Am E / Am /

 

Ref.: a chceš se zeptat               / Am Dm / 2/4 G7 /4/4 Am /

jestli se ještě můžeš bát            

když už jsi tolikrát                   / Am Dm / 2/4 G7 / 4/4 E /

viděla slunce zapadat

 

a chceš se zeptat                       / Am Dm / 2/4 G7 /4/4 Am /

jaký zázraky se ještě stanou

když už jsi tolikrát                    / Am Dm / 2/4 G7 / 4/4 E /

viděl slunce vzplanout

 

3. stokrát se divíš 

a tisíckrát se zase zklameš

proč jenom  jsou všichni tolik jiní

 

4. stokrát tady žiješ

a tisíckrát si nevzpomeneš

kolikrát už tohle tady bylo

 

a chceš se zeptat

jestli se ještě můžeš bát

když už jsi tolikrát

viděla slunce zapadat

 

a chceš se zeptat

jaký zázraky se ještě stanou

když už jsi tolikrát

viděl slunce vzplanout