Uletěl Orlovi

Vlasy

 

Budař/Budař

      

/ Em / Em /                       

Tvé vlasy na mé posteli                 / Em / Dm /

mi zůstaly tu ležet                          / Am7 / Fdim /

zůstaly                                            / Fdim / Am /

 

když poprvé bez tebe                      / Em /           

přespaly                                          / Dm /

a ráno pak dost divně koukaly        / Am7 / Fdim /

sebe se zeptaly                                 / Fdim / Am7 /

kde jsme to zůstaly?                        2/4 / Fdim / 4/4 / Fdim / Am /

 

A co to teď s náma leží za vlasy          / Cm /

nějaké divné a cizí rasy                       / Fdim /

jak slunce žluté                                    / Fdim / Am /

na nás zapomněly naše vlasy               / Cm /

asi odešly a zapomněly                        / Fdim / Am /

 

Tvé vlasy na té posteli                            / Em / Dm /      

teď zůstaly                                              / Am7 /

zpět do tebe se nevtělí                             / Fdim /

a i když zůstat nechtěly                           / Fdim / Am /

 

tak zůstaly                                                / Em /

jak pozůstalí                                            / Dm /

posmutnělí                                               / Am7 /

tak černí a smutní a četní                        / Fdim /

 

Na té bílé posteli                                     / Fdim / Am7 /

               Tvoje černé vlasy....                 / Fdim / Am7 /

Na té bílé posteli                                     / Fdim / Am7 /

               Tvoje černé vlasy....                 / Fdim / Am7 /

Na té bílé posteli                                     / Fdim / Am7 /

               Tvoje černé vlasy....                 / Fdim / Am7 /