Vše, co je nebo bude

Hra s Princem Mamánkem

28. říjen 2017

Instrukce pro výherce.

Ten, kdo najde speciálně označenou knihu nebo audioknihu Prince Mamánka vyhrává setkání s Janem Budařem.

Celkem deseti dvouveršími moudrého Dádruduba (jedné z postav pohádky Princ Mamánek), bude označeno deset knih a deset audioknih, které tak vytvoří dvojice.

Kdo najde jaký verš?

Jaké lidi svedou ta slova dohromady?

Bude mezi nimi nějaká souvislost?

Ukáže vesmír své všudypřítomné souvislosti?

Příběhy? Synchronicity? Zázraky? 

Jan Budař věří, že ano, i proto vyslal do světa dvacet výherních kusů své pohádky. 

Setkání se všemi výherci pohádkové hry a s Janem Budařem se uskuteční 18.2. 2018 v 18:02

Vstupenkou na toto setkání bude výherní kniha nebo výherní kupon.

Vstupenky jsou přenosné a platí pro jednu osobu. 

Informace o místě a průběhu setkání se včas objeví na těchto stránkách. 

Vaši účast, prosím závazně potvrďte do 11.2.2018 na mail: jbudarkoncert(at)gmail.com

Pohádka Jana Budaře - Princ Mamánek od 9.11. jako kniha a audiokniha.

Výherní kusy bude možné koupit do 11.2.2018. 

(C) 

nakladatelství XYZ

Jan Budař

Zpět na Vše, co je nebo bude