Vše, co je nebo bude

Kdo jsem?

01. April 2019

Who am I?

  • Nežiji proto, aby mě svět venku ocenil. Žiji proto, abych miloval svůj svět uvnitř. / I don't live to be appreciated by the world outside. I live to love my inner world.
  • Nejvíc vyčerpává vymýšlet, jak má být vše správně. / What exhausts the most is to think how everything should be correct.
  • Vše je cenné. Nemá-li to dosud nevyčíslitelnou hodnotu, neuběhlo ještě dost času. / Everything is valuable. If it doesn't have non-quantifiable value, then not enough has passed yet.
  • Dokonalost existuje pouze ve změně a pohybu. Proto je dokonalost nedokonalá. / Perfection exists only in change and movement. Therefore perfection is imperfect.
  • S malováním je to jednoduchý; maluj, dokud chceš. / Painting is simple; paint as long as you want.
  • Jsem autor deklarace “Volebního práva dětí a nezletilých”. / I am the author of the Declaration of "Election Rights for Children and Under-Aged".
  • Moje tělo si pamatuje, kolikrát jsem spadnul, než jsem se naučil chodit. Moje mysl ne - chytračka. / My body remembers how many times I fell before I learned to walk, but not my mind - smart aleck.
  • Umělci zachycují prach času. Prach času zachycuje umělce. / Artists capture the dust of time. The dust of time catches the artists.

Zpět na Vše, co je nebo bude